Amita Taneja J. Shailendra Pina Patel
Anil Gulati Jairam Komati Radhakrishnan Chakot
Anil Lal K.B. Sareen Rajendra Prasad
Arvind Iyer Kavessery Gopala Krishnan Rakesh Sharma
Ashok Agarwal (H) Kern D. Singh Ranbir Kahlon
Atma Dayal Kishore Kripalani Ravi Batra
Aziz Khatri Kumar Batra Ruby Rekhi Bal
B.Jeevandas Naik Manjul Batra Sanjay Minocha
Bashker Biswas Maria Cecilia Desouza Sanjiv Bhandari
Dave Sagar Narinder Taneja Shabani Khanna
Deepak Chandani Naveen Singha Shilpi Minocha
Dhruv Gupta/Comerica Bank Navneet Singh Sucheta Kapuria
Dilip Rajdev Neela Maneck (H) Sunil K. Arora
Dr. Naras Bhat Neeraj Bhatia Tasneem T. Shaikh
Dr. Ranjana Sharma Niraj Baxi Usha Choudhary
Dr. Subroto Kundu Om Choudhary Varsha Patel
Harmesh Kumar Parveen Maheshwari Vimu Rajdev
Harvinder Dhaliwal